Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Κ.Δ.Β.Μ.