Σχέδιο Αθηνά – Οι συγχωνεύσεις σε ΑΠΘ, ΕΚΠΑ και Ιόνιο Πανεπιστήμιο