Σε αυτή εδώ τη σελίδα μπορείτε με τους κωδικούς του taxisnet να ελέγχετε τα έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν την απασχόλησή σας, όπως τις συμβάσεις σας, τις αναγγελίες πρόσληψης κ.α.

Θα πρέπει να ελέγξετε τα έγγραφά σας ιδιαίτερα εάν

- Σας έχει προβληθεί ο ισχυρισμός πως δεν χρειάζονται υπογραφές στη σύμβαση.
- Δεν έχετε υπογράψει τη σύμβαση σε δυο πρωτότυπα, αλλά μόνο σε ένα.
- Αμείβεστε με ένα ποσό μετρητά και όχι εξ ολοκλήρου σε λογαριασμό τραπέζης.
- Δεν σας χορηγούνται αποδείξεις μισθοδοσίας.

Το σύστημα λειτουργεί πιλοτικά και οι ώρες λειτουργίας του είναι ασταθείς.